Curso de Especialización “Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos”